Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

BEMUTATKOZÁS

 

 

A Letenye Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1995-ben alakult meg azzal a céllal, hogy elősegítse Letenye város és kistérségében a roma lakosság társadalmi felzárkózását, hátrányos helyzetük mérséklését és életkörülményeinek javítását tűztük ki célul. Önkormányzatunk alapvető feladatai közé tartozik a cigány hagyományok és kultúra megőrzését, segítség nyújtása a Letenye és kistérségében élő elsősorban roma közösség hivatalos ügyeinek intézésében.

A CKÖ folyamatoson, képviseli a helyi roma lakosság érdekeit a megyei és országos érdekvédelmi szervezetekben, és folyamatos kapcsolatot tart fenn a helyi lakossággal, önkormányzatokkal, szervezetekkel, intézményekkel.

Önkormányzatunk a Letenyei kistérségben 16 Cigány Kisebbségi Önkormányzattal és 5 civil szervezetett napi szinten kapcsolatban áll.

 

Költségvetésünk alapjait a Letenye város által biztosított pénzbeli, nem pénzbeli és a sikeres pályázati programokkal teremtjük elő, és ezekből az elnyert összegekből finanszírozzuk rendezvényeinket is.

Folyamatosan figyeljük a kulturális-, oktatási-, foglalkoztatási-, és egyéb programokra kiírt pályázatokat, s a CKÖ számára megvalósítható programokra pályázunk is.

 

Önkormányzatunk minden évben hagyományőrző és kulturális rendezvény sorozatán belül megrendezi a lakosságnak a Roma napot, Gyermek napot, Sport napot, Mikulás napot, Nyugdíjas találkozóját, Nemzetiségi nap, Fenyő-ünnepély és táborozást is szervez elsősorban gyerekek és roma fiatalok részére.

Rendezvényeink már hagyománnyá váltak. Azon vagyunk, hogy ezek a hagyományőrző programok minden évben megrendezésre kerüljenek, és minél többen vegyenek rész rajtuk, elsősorban roma nemzetiségű emberek, de szívesen látunk más nemzetiségű érdeklődőket is.

Rendezvényeink célja: a nemzetiségi hovatartozás tudatosítása és vállalása, a cigány kultúra megismertetése a helyi lakossággal is, valamint a kapcsolatok szorosabbá tétele és a kultúránk, hagyományaink megismertetése.

A közösen eltöltött napok, a közös élmények lehetőséget biztosítanak egymás elfogadására, kultúránk bemutatására, barátságok kialakítására és ez lehetővé teszi a cigány származású emberek könnyebb beilleszkedését, az előítéletek mérséklését.

A másságunkat a rendezvényeink és programjaink révén jobban elfogadták. Az együttműködő önkormányzatok, intézmények és szervezetek rendszeres meghívott vendégeink minden programjainkon.

 

A roma identitástudat megőrzése szellemében minden évben önkormányzatunk képviselteti magát a Letenye város, valamint a környező települések által megrendezett ünnepségein, valamint rendezvényein.

 

Az évek alatt, amióta a CKÖ működik, a Lépjegyet I. és II. program keretén belül több roma és nem roma személy részére biztosítottuk lehetőséget, hogy be tudták fejezni az általános iskola 7-8. / 9-10. osztályát, valamint több roma származású férfi szerzett C_E/ C_D nehéz pótkocsis jogosítványt. Továbbá hegesztő tanfolyamot is indítottunk.

CKÖ pályázati úton támogatta a továbbtanulni akaró roma fiatalokat és a nagykanizsai Bogdán János Közösségi házban zajló Érettségi iskolába és tanfolyamához szervezetünk Letenyéről több roma személyt tudott beiskolázni.

2005-től a Gandhi-programon belű sikerült konzorciumban megpályáznunk egy képzéses és foglalkoztatási pályázatot ahol nagyon sok személynek sikerült megfelelő munkahelyet találnunk, továbbá mindannyian megfelelő képzésben részesültek.

 

A települési önkormányzatnak és különböző pályázatokon nyert összegeknek köszönhetően a CKÖ elsősorban fizikai munkakörben teljes- és részmunkaidőben több főt is tudott különböző időtartamokban alkalmazni.

Minden évben, így 2011-ben is, közcélú foglalkoztatását valósítottuk meg. Amikor is több személy 8 illetve 4 órás foglalkoztatását valósítottuk meg közfoglalkozatás keretén belül. Több programot is indítottunk a munkanélküli romák számára, elsősorban az erdőgondozás és kertápolás területén. A szervezetünk tulajdonában lévő erdészeti gépekkel a hátrányos helyzetű cigány családok számára, a közcélú munkásokkal felvállaltuk, hogy rendbe tesszük az elhanyagolt és megműveletlen parlagfüves területeiket, több családnak a téli tüzelőjüket az erdőn megszedtük, és azt otthonukba szállítottuk, feldolgoztuk.

Ezek révén a munkanélküli romák egy része rendszeres jövedelemhez, munkatapasztalatokhoz juthatott.

 

A halmozottan hátrányos helyzetű cigány családok segítése céljából segélyezési akciókat szerveztünk a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezetével közösen.

A Magyarországi Cigányokért Közalapítványtól rendszeresen pályáztunk konyhakerti vetőmag és vetőburgonya akciókra, melyek segítségével számos család tudta megtermelni saját kertjében a szükséges zöldségeket. Évente 70-80 családot tudtunk ilyen módon támogatni.

Pályázaton nyert támogatások segítségével az elmúlt években hét család számára szociális lakást építettünk, minden évben több roma család által lakott családi házat újítottunk fel, valamint a város néhány utcájának teljes vagy részbeni renováltatását is meg tudtuk megvalósítani.

A Magyar Ökomenikus Segélyszervezethez adtunk be különböző pályázatokat, melyet az E.ON – nál a tartozások kifizetéséhez lehetett krízistámogatásra beadni. Ezt szervezetünk hatékonyan kezelte és így 33 millió Ft támogatás szereztünk, azoknak a családoknak, akik ezt igényelték, vagy rászorultak, hogy ne kapcsolják ki a gázt, vagy a villanyt, így 183 családnak tudtunk segíteni abban, hogy támogatást szerezzünk részükre.

Héra alapítványnál további 71 család számára pályáztunk közel 20 millió Ft összegben. Ezeknek a családoknak a megítélt támogatásokat az E.ON -  részére utalták át és a családoknak a hátralékukat tartozásukat jóváírták a számlájukon.

Krízistámogatásra további 65 családnak igényeltünk a megemelkedett lakáshitelük törlesztő részleteinek támogatására segélyösszegeket a Magyar Államkincstártól, minden családnak megítélték a kért támogatást.

 

Folytatva a korábbi évek gyakorlatát, a Letenye Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat továbbra is szándékozik segíteni a hozzánk forduló roma családokat, és jövőbeni  célja, hogy a korábbi évek feladatait és programjait folytassa, tovább fejlessze és társadalmi hasznosságát bizonyítsa.   

Tisztelettel : Bogdán Péter

 

 

 

Egyszerűsített éves beszámoló - 2021

2022.07.02

Egyszerűsített éves beszámoló - 2021

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Hírek

Közhasznúsági jelentés - 2021

2022.07.02

Közhasznúsági jelentés - 2021

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Hírek

Közgyűlés jegyzőkönyv - 2022.05.30

2022.07.02

Közgyűlés jegyzőkönyv - 2022.05.30

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Hírek

ROBÉSZ mérleg - 2020 év

2021.07.06

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Hírek

Közhasznúsági jelentés - 2020 év

2021.07.06

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Hírek

EFOP-5.2.2 Transznacionális együttműködések

2021.01.11

 

2011-Mérleg

2012.04.24

Mérleg

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Hírek | Hozzászólások: 1

2011 éves Közhasznúsági jelentés Robész

2012.04.24

 Közhasznúsági jelentés

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Hírek | Hozzászólások: 0